مزایده ها

سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در نظر دارد تعدادی از املاک مشروحه در آگهی پیوست را در تهران و سایر استانها از طریق مزایده عمومی با شریط ویژه (به صورت اقساط بلند مدت و بدون کارمزد) واگذار نماید. متقاضایان محترم می توانند از تاریخ 1397/12/01 لغایت 1397/12/18 همه روزه حتی ایام تعطیل از ساعت 8:30 الی 19 جهت اخذ اطلاعات و بازدید از محل و دریافت فرم شرکت در مزایده و ارائه پیشنهادات خود در تهران و استانها به دفاتر مزایده درج شده در آگهی مراجعه نمایند.
سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان تعدادی ملک در تهران و سایر استانها را با شرایط ویژه از طریق مزایده واگذار می نماید.

آگهی مزایده املاک شهریور ماه 1397

تاریخ شروع: ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ تاریخ پایان: ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در نظر دارد تعدادی از املاک مشروحه در آگهی پیوست را در تهران و سایر استانها از طریق مزایده عمومی با شریط ویژه (به صورت اقساط بلند مدت و بدون کارمزد) واگذار نماید

آگهی مزایده املاک تیر ماه سال 1397 سازمان اموال و املاک بنیاد

تاریخ شروع: ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ تاریخ پایان: ۱۳۹۷/۰۴/۱۲
سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در نظر دارد تعدادی از املاک مشروحه در آگهی پیوست را در تهران و سایر استانها از طریق مزایده عمومی با شریط ویژه (به صورت اقساط بلند مدت و بدون کارمزد) واگذار نماید. متقاضایان محترم می توانند از تاریخ 1397/03/28 لغایت 1397/04/12 همه روزه حتی ایام تعطیل از ساعت 8:30 الی 19 جهت اخذ اطلاعات و بازدید از محل و دریافت فرم شرکت در مزایده و ارائه پیشنهادات خود در تهران و استانها به دفاتر مزایده مراجعه نمایند.

آگهی مزایده ویژه املاک زراعی، مشجر و غیره

تاریخ شروع: ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ تاریخ پایان: ۱۳۹۷/۰۳/۰۸
سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در نظر دارد تعدادی از زمین های زراعی، مشجر و غیره، را در استانهای تهران، البرز، اصفهان، گلستان، آذربایجان شرقی، خوزستان و مرکزی را با شرایط استثنایی و تسهیلات ویژه به اشخاص حقیقی و حقوقی که در امر کشاورزی، باغداری و تولیدی اشتغال دارند واگذار نماید.