پروژه ها

پروژه اداری وزرا

  • کارفرما: سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان
  • وضعیت پروژه: اتمام یافته است

محل پروژه :تهران، خالد اسلامبولی(وزرا)

زیـربـنــای کــــــــــــــــل: 8.566

پروژه اداری وزرا