پروژه تجاری، مسکونی کیا(KIA)

  • کارفرما: سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان
  • وضعیت پروژه: در حال اجرا

پروژه تجاری، مسکونی کیا(KIA)

مـحـــل پـروژه: تــــهـــــران

پروژه تجاری، مسکونی کیا(KIA)