پروژه تجاری مسکونی تختی تبریز

  • کارفرما: سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان
  • وضعیت پروژه: در حال اجرا

پروژه تجاری مسکونی تختی تبریز

محل پـــــروژه:آذربایجان شرقی

پروژه تجاری مسکونی تختی تبریز